MABOTEX s.c.
ul. Krakowska 146
32-652 Bulowice

Dział Sprzedaży eTekstylia.pl
tel. +48 503 146 071
e-mail: biuro@etekstylia.pl 

nasze realizacjewszywki i haftyna wymiar